Rada Programowa Ogólnopolskich Dni Konserwatorskich

 

 • s. dr M. Natanaela Wiesława Błażejczyk CSSF – Konsultant ds. ochrony zabytków sakralnych przy SKEP
 • Pan dr Wojciech Borkowski – Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Muzealników Polskich
 • Pan Mariusz Czuba – Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa
 • ks. diakon Andrzej Dawidziuk – Kierownik Archiwum Metropolii Prawosławnej
 • Pan Ryszard Głowacz - były Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
 • ks. dr Zbigniew Gmurczyk - Rada ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski
 • Pan prof. Andrzej Kadłuczka – Prezes Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
 • Pani Marzenna Kasprzycka – Prezes Stowarzyszenia Starożytników
 • ks. mgr Łukasz Kolęda – Dyrektor Muzeum Metropolii Prawosławnej
 • Pan Andrzej Koss – Dyrektor Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
 • Pan prof. dr hab. Jakub Lewicki – Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
 • st. bryg. Waldemar Maliński – Dyrektor Biura do spraw Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Przewodniczący Rady Programowej do spraw Ochrony Dóbr Kultury przed Nadzwyczajnymi Zagrożeniami
 • Pan Ryszard Mikliński – były Generalny Konserwator Zabytków
 • Pani Ewa Potrzebnicka – Pełnomocnik Dyrektora Biblioteki Narodowej ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego
 • ks. Wincenty Pytlik – Rada ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski
 • Pan Jacek Rulewicz – Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
 • Pan Krzysztof Sałaciński – Prezes Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy
 • ks. dyr. kan. dr Piotr Sierzchała – Biskup Pomocniczy Diecezji Włocławskiej, Konsulor rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski
 • Pan dr Wojciech Woźniak – Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych
 • ks. dr Henryk Witczak – Rada ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski

Miejsce targów

Centrum Targowo-Kongresowe
ul. Marsa 56c, Warszawa

     Partner Strategiczny Ogólnopolskich
                 Dni Konserwatorskich

             

        Partner Główny Ogólnopolskich Dni
                     Konserwatorskich

   

             Partnerzy Ogólnopolskich Dni
                     Konserwatorskich

  

          

  

          

           

Copyright © 2018 MT Targi Polska SA Realizacja: Agencja interaktywna Intellect.pl